Breytingar á stjórn
Hildur Árnadóttir, stjórnarmaður, tekur við stjórnarformennsku í stað Björgólfs Jóhannssonar, sem víkur tímabundið úr stjórn Sjóvá.
Safetravel dagurinn
Safetravel dagurinn er 28.júní, þar sem Landsbjörg vekur athygli á umferðaröryggi og spjallar við ökumenn um ábyrgan akstur.
Hvers vegna greiða fyrirtæki út arð?
Um arðgreiðslur gilda skýr lög. Eftirlitsskyld fjármálafyrirtæki, eins og t.d. tryggingafélög, mega aðeins greiða út arð samkvæmt samþykktum ársreikningi síðasta reikningsárs og ef það dregur ekki úr rekstrarhæfi félagsins. Þá má arðgreiðsla heldur ekki hafa áhrif á getu félagsins til að mæta áföllum í rekstri. Gögnum sem staðfesta að þessi skilyrði séu uppfellt er reglulega skilað inn til Fjármálaeftirlitsins.
Hvað eru endurtryggingar?
Vátryggingar eru í eðli sínu áhættusamur rekstur, enda er hlutverk tryggingafélaga að bæta tjón viðskiptavina og erfitt að sjá fyrir hvenær tjón verður og þá hversu stór. Tryggingafélög reyna því eftir fremsta megni að draga úr sveiflum og áhættu í rekstri. Það er m.a. gert með því að kaupa svokallaðar endurtryggingar af stærri erlendum tryggingafélögum sem sérhæfa sig í að „tryggja tryggingafélög“.
Hvað er samsett hlutfall tryggingafélaga?
Samsett hlutfall er leið til að sýna í fljótu bragði hvernig rekstur vátryggingahluta tryggingafélags gengur. Í mjög einföldu máli er þetta hlutfall iðgjalda annars vegar og útgjalda vegna vátrygginga hins vegar. Markmiðið er að á hverju ári standi iðgjöld undir tjónagreiðslum og öðrum kostnaði félagsins.
Sjóvá: Tilnefningarnefnd Sjóvár auglýsir eftir framboðum til stjórnar

Tilnefningarnefnd Sjóvár auglýsir eftir framboðum og tilnefningum til stjórnar Sjóvár vegna aðalfundar félagsins sem haldinn verður fimmtudaginn 12. mars 2020.

Frestur til að skila inn framboðum og tilnefningum sem hljóta eiga umfjöllun tilnefningarnefndar er til loka sunnudagsins 2. febrúar 2020. Tilkynning um framboð skal vera á sérstöku eyðublaði sem hægt er að nálgast á vefsvæði félagsins á slóðinni https://www.sjova.is/json/Eydublod/EYB-0208/frambod-stjornarsetu.pdf og skal skila á netfangið tilnefningarnefnd@sjova.is.

Tillaga nefndarinnar um stjórn félagsins verður kynnt samhliða aðalfundarboði sem birt verður skemmst þremur vikum fyrir aðalfund.

Almennur framboðsfrestur til stjórnar er fimm sólarhringum fyrir aðalfund. Starfsemi tilnefningarnefndar takmarkar ekki heimild frambjóðenda til að skila inn framboðum til stjórnar fram að því tímamarki, en um þau framboð verður ekki fjallað í tillögu tilnefningarnefndar. Nefndin áskilur sér þó rétt til að endurskoða tillögu sína þar til tíu dögum fyrir aðalfund.

Sjóvá - Fjárhagsdagatal 2020

Fjórði ársfjórðungur 2019                13. febrúar 2020

Aðalfundur 2020                              12. mars 2020

Fyrsti ársfjórðungur 2020                14. maí 2020

Annar ársfjórðungur 2020               20. ágúst 2020

Þriðji ársfjórðungur 2020                 29. október 2020

Fjórði ársfjórðungur 2020                11. febrúar 2021

Aðalfundur 2021                              12. mars 2021


Vinsamlegast athugið að ofangreindar dagsetningar eru birtar með fyrirvara um breytingar.

Sjóvá: Breytingar á viðskiptavakt

Sjóvá-Almennar tryggingar hf. („Sjóvá“) hefur gengið til samninga við Arion banka hf. um viðskiptavakt á hlutabréfum útgefnum af Sjóvá í Kauphöll Íslands NASDAQ OMX Iceland. Samningi við Íslandsbanka hf. um viðskiptavakt hefur verið sagt upp.

Fjárhæð kaup- og sölutilboða, skal vera að lágmarki 1.000.000 bréf af nafnvirði á gengi sem Arion banki ákveður, þó ekki með meira en 3% fráviki frá síðasta viðskiptaverði. Hámarksmunur kaup- og sölutilboða er 1,5%. Eigi Arion banki viðskipti með bréf félagsins fyrir 80 m.kr. ISK að markaðsvirði eða meira í sjálfvirkri pörun (e. „automatch“) innan dags, sem fer um veltubók Arion banka (markaðsvakt bankans), falla niður skyldur um hámarksmun kaup- og sölutilboða innan þess dags. Ef verðbreyting innan viðskiptadags er umfram 10,0% er Arion banka heimilt að auka hámarksverðbil í 4,0%.

Samningurinn er ótímabundinn kemur til framkvæmda frá og með 17. desember 2019. Samningurinn er uppsegjanlegur af beggja hálfu með 14 daga fyrirvara.

Eftir að þessar breytingar koma til framkvæmda eru eftirfarandi tveir viðskiptavakar með bréf Sjóvá í Kauphöll Íslands; Arion banki hf. og Landsbankinn hf.

Reglubundin tilkynning Sjóvá um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun - Kaupum samkvæmt endurkaupaáætlun lokið


Í viku 48 keyptu Sjóvá-Almennar tryggingar hf. („Sjóvá“) 72.568 eigin hluti að kaupverði 1.273.568 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð (kr.)
26.11.201910:06:3872.56817,551.273.568
  Samtals72.568  1.273.568   

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 31. október 2019.

Sjóvá átti  42.517.234 eigin hluti fyrir viðskiptin og eiga að þeim loknum 42.589.802 eigin hluti eða sem nemur 3,07% af útgefnum hlutum í félaginu.

Kaupum samkvæmt endurkaupaáætluninni er nú lokið. Sjóvá hefur keypt samtals 14.196.228 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 1,02% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 249.999.984 kr. Samkvæmt áætluninni máttu endurkaup nema að hámarki 15.822.785 hlutum eða sem nemur 1,14% af útgefnum hlutum í félaginu þó ekki meira en  250.000.000 kr. Sjóvá á samtals 3,07% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.389.196.763.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, sem ber heitið „Viðskipti með eigin bréf í endurkaupaáætlunum og verðjöfnun fjármálagerninga.“

Nánari upplýsingar veitir:

Sigríður Vala Halldórsdóttir, fjárfestatengill, s. 440-2000 eða fjarfestar@sjova.is

Opið hús hjá Sjóvá Egilsstöðum
Föstudaginn 8. júní kl. 10:00 - 14:00 verður opið hús í útibúi okkar á Egilsstöðum. Viðskiptavinir eru boðnir sérstaklega velkomnir þá að þiggja veitingar og glaðning. Við minnum á að það er líka alltaf heitt á könnunni hjá okkur á opnunartíma útibúsins, frá kl. 9:00 - 16:00 alla virka daga.
Hjólað í hóp
Fimmtudaginn 31. maí kl. 18:00-20:00 verður haldið hjólreiðanámskeið fyrir þá sem vilja læra að hjóla í hóp. Á námskeiðinu verður meðal annars farið yfir hvernig bendingar og ýmis önnur samskipti eru notuð þegar margir hjóla saman. Námskeiðið getur til dæmis nýst þeim vel sem ætla að taka þátt í hjólreiðakeppni í sumar.
Horft fram á veginn
Miðvikudaginn 23. maí 2018 klukkan 8:30-9:45 höldum við morgunfund um öryggi og forvarnir hjá bílaleigum. Á fundinum verður farið yfir hvað bílaleigur eru að gera í öryggismálum og hverju þarf að huga betur að í forvarnastarfinu.
Tryggingar og öryggi hjólreiðafólks
Hjólreiðar verða sífellt vinsælli hér á landi, eins og við sjáum bæði úti í umferðinni og eins á þeim mikla fjölda sem tekur þátt í hjólreiðakeppnum um allt land. Það er því mikilvægt að þeir sem stunda hjólreiðar kynni sér vel hvernig þeir geta tryggt sig og eins hvað þeir geta gert til að tryggja öryggi sitt og annarra í keppnum.
Morgunfundur um tryggingar og öryggi hjólreiðafólks
Fimmtudaginn 3. maí kl. 8:30-9:40 heldur Sjóvá morgunfund um tryggingar og öryggi hjólreiðafólks. Á fundinum verður farið yfir hvernig hjólreiðafólk tryggir sig og búnað sinn og að hverju þarf að huga þegar tekið er þátt í hjólreiðakeppnum. Fundurinn fer fram í húsnæði Sjóvár, Kringlunni 5 og eru allir velkomnir.
SJ-WSEXTERNAL-2