Landbúnaður

Bændur þurfa tryggingar fyrir starfsemi sína. Miklu máli skiptir að huga að tryggingum á öllu því sem tilheyrir búrekstrinum hvort sem það er fyrir bændur og búalið, fasteignir, tæki, bíla og öllu öðru sem tilheyrir rekstrinum þannig að allt sé rétt og vel tryggt komi til tjóns.

Við þekkjum þarfir bænda og erum með sérfræðinga sem geta aðstoðað þig við að sníða tryggingarnar að þínum þörfum

Sjóvá býður upp á allar nauðsynlegar tryggingar fyrir landbúnað. Tryggingaþörf er mismunandi eftir stærð og umfangi býlisins. Þess vegna leggur fyrirtækjaþjónusta Sjóvár áherslu á faglega ráðgjöf um tryggingar í samræmi við þarfir bænda. Bændur þurfa að huga að slysatryggingum fyrir þá sem vinna við búskapinn og tryggja búfé, fasteignir, lausafé, vélar og reksturinn svo dæmi séu tekin.

Lögboðnar tryggingar

Tryggingar sem þú verður að kaupa samkvæmt lögum:

 

Brunatrygging húseigna

Allir húseigendur verða að kaupa lögboðna brunatryggingu húseigna fyrir fasteignir.

 

Lögboðin ökutækjatrygging

Allir eigendur skráningarskyldra ökutækja þurfa að kaupa lögboðna ökutækjatryggingu sem innifelur annars vegar ábyrgðartryggingu eiganda og hins vegar slysatryggingu ökumanns og eiganda.

Við mælum með að þú skoðir

 

Ábyrgðartrygging

Veitir ábyrgð gagnvart tjónum ef býlið er gert bótaskylt samkvæmt skaðabótalögum vegna starfsemi sinnar.

Nánar um ábyrgðartryggingar

 

Eignatryggingar

Hvort sem býlið er lítið eða stórt er nauðsynlegt að fasteignir þess og allt lausafé sé tryggt til að réttmætar bætur fáist ef til bótaskylds tjóns kemur. Tryggingar eru nauðsynlegar bæði fyrir lausafé til dæmis innréttingar, búfénað og fóður en einnig á fasteignir s.s. íbúðarhúsnæði og önnur hús á býlinu.

Nánar um eignatryggingar

 

Starfsmenn og eigendur

Samkvæmt kjarasamningum er skylda vinnuveitenda að kaupa slysatryggingu fyrir launþega. Bændur sjálfir þurfa ekki síður að huga vel að sínum persónutryggingum. Í boði eru slysatryggingar launþega, slysatryggingar, sjúkratryggingar, sjúkdómatryggingar og líftryggingar.

Nánar um tryggingar starfsfólk

 

Rekstrarstöðvunartrygging

Ef rekstur býlis stöðvast í kjölfar tjóns getur það haft verulegar afleiðingar. Þess vegna bjóðum við upp á rekstrarstöðvunartryggingu sem tryggir framlegðartap vegna bruna-, vatns- og innbrotstjóna og aukakostnað sem er afleiðing rekstrarstöðvunar af framangreindum völdum. Mælt er með slíkri tryggingu sérstaklega í þeim tilfellum sem erfitt er að hefja starfsemi innan sjö daga.

Nánar um rekstrarstöðvunartryggingu 

 

Ökutæki og önnur farartæki

Allir eigendur skráningarskyldra ökutækja þurfa að kaupa lögboðna ökutækjatryggingu, en að auki bjóðum við upp á rúðutryggingu og kaskótryggingu.

Afar mikilvægt er að ökutæki séu tryggð í samræmi við gerð og notkun þeirra. Ef ökutæki er notað til aksturs fyrir ferðamenn, hvort sem innheimt er gjald fyrir aksturinn eða ekki þarf slík notkun að vera skráð á vátryggingaskírteini þess.

Nánar um ökutækjatryggingar

 

Aðrar tryggingar

Einnig eru í boði eru tryggingar fyrir báta, skip, flugvélar og vinnuvélar.

Önnur þjónusta

Fyrirtækjaþjónusta

Fyrirtækjaþjónusta Sjóvá er mönnuð reynslumiklum sérfræðingum sem vita að rétt tryggingavernd getur skipt sköpum í rekstri fyrirtækja. Öll fyrirtæki fá sinn ráðgjafa sem tryggir að árlega er farið yfir tryggingaþörf fyrirtækisins.

Mínar síður

Mínar síður er þjónustuvefur viðskiptavina Sjóvár. Þar getur þú skoðað tryggingayfirlit, hreyfingayfirlit, tjónayfirlit, rafræn skjöl, og skoðað skilmála trygginganna. Þú getur einnig tilkynnt tjón á Mínum síðum. Rafrænar tjónstilkynningar flýta mjög fyrir vinnslu tjónamála.

SJ-WSEXTERNAL-3