Afla- og veiðafæratrygging

Trygg­ingin tekur til bótaskyldra tjóna sem verða á afla- og veiðafærum.

Yfirlit yfir tryggingu

Mikilvægt er að lausafé, svo sem afli og veiðarfæri, sem ekki fellur undir húftryggingu skipsins sé tryggt sérstaklega. Í boði eru tveir skilmálar. Tekur sá víðtækari til tjóna er verða á frystum afurðum vegna breytinga á hitastigi. Vátrygging á frystum afurðum gildir um borð í frystiskipum og í frystigámum eða öðrum frystigeymslum þar til útskipun fer fram.

 

Aðrir hagsmunir sem fallið geta undir trygginguna s.s. veiðarfæri, kostur, olía, smurolía, kassar og kör eru eingöngu vátryggð um borð í skipinu. Veiðarfæri eru aldrei vátryggð á meðan þau eru í sjó. 

  • Algert tjón
  • Hlutatjón ef skipið strandar, sekkur, því hvolfir og lendir í árekstri.
  • Brunatjón
  • Sameiginlegt sjótjón
  • Tjón á frystum afurðum vegna leka frystivökva, olíu eða glussa.
  • Tjón á frystum afurðum vegna skyndilegrar bilunar eða stöðvunar frystikerfis.
  • Tjón á frystum afurðum ef sjór kemst í lestar skips.
  • Tjón vegna breytingar á hitastigi nema stöðvun frystitækja vari í það minnsta í 24 klukkustundir.
  • Loðnu- og síldarnætur
  • Tjón af völdum kjarnorku, jónandi geislunar og geislavirkra efna.

Tryggingartaki og Sjóvá koma sér saman um verðmæti afla og veiðarfæra í byrjun hvers tryggingatímabils.

Tryggingin greiðir aldrei hærri bætur en sem nemur andvirði þeirra afurða sem um borð eru á hverjum tíma.

Vegna frystra afurða er reiknað bráðabirgðaiðgjald, sem greiðist fyrirfram og nemur helmingi fulls iðgjalds. Í lok vátryggingartímabils reiknast hið raunverulega iðgjald af meðaltali aflaverðmætis, þ.e. samanlögðu aflaverðmæti allra veiðiferða ársins deilt með fjölda þeirra.  Reynist hið raunverulega iðgjald hærra en bráðabirgðaiðgjaldið ber vátryggingartaka að greiða mismuninn, reynist það lægra endurgreiðir félagið vátryggingartaka mismuninn.

Tengdar tryggingar

Áhafnatrygging

Áhafnartryggingin er sett saman úr ábyrgðartryggingu útgerðarmanns, slysatryggingu sjómanna, farangurstryggingu og líftryggingu sjómanna.

Húftryggingar skipa

Húftryggingar skipa og báta taka meðal annars til bols og fylgifjár, vista og birgða.

Nótatrygging

Nótatrygging tekur á algengum tjónum sem verða á nót nótaveiðiskips.

SJ-WSEXTERNAL-2