Tryggingar starfsmanna á ferðalögum erlendis

Ef þú vill tryggja starfsmenn fyrir áföllum sem kunna að koma upp á ferðalögum erlendis þá bjóðum við upp á ferðasjúkra- og ferðarofstryggingu og farangurstryggingu. Þessar tryggingarnar er hægt að kaupa stakar eða saman eftir því hverjar þarfirnar eru hverju sinni.

Yfirlit

Það er margt sem þarf að hafa í huga þegar skoðaðar eru tryggingar starfsmanna á ferðalögum, en líklegt er að starfsmaður sé tryggður með einhverskonar tryggingu í styttri viðskiptaferðum. Því er nauðsynlegt að skoða eftirfarandi:

 • Ef ferð er greidd með kreditkorti þá fylgja ferðatrygging með flestum kortum en rétt er að athuga hvort og þá hvaða ferðatryggingar eru innifaldar í kreditkorti starfsmannsins eða þess sem greiðir ferðina.

 • Er starfsmaðurinn hugsanlega tryggður í ferðatryggingu sem keypt er með fjölskyldutryggingu?

 • Starfsmaður er slysatryggður í slysatryggingu launþega.

 • Í löndum Evrópska efnahagssvæðisins erum við tryggði í gegnum Sjúkratryggingar Íslands.

 • Forfallatryggingu er hægt að kaupa hjá flestum flugfélögum og ferðaskrifstofum um leið og gengið er frá kaupum á ferð.

Lengri ferðir

Þegar talað er um lengri ferðir er átt við lengri ferð en þrír mánuðir. Ef starfsmenn eru sendir erlendis í lengri tíma þarf alltaf að huga vel að tryggingum þeirra.

Þeir sem eru að fara vinna er­lendis þurfa að huga að sínum trygg­ingum.  Huga þarf að:

 • Hvaða tryggingar fylgja frá vinnuveitenda
 • Hve lengi er unnið erlendis – helst réttur samkvæmt almannatryggingum hér á landi
 • Hvert er farið - nýtur sá sem fer til starfa erlendis réttinda samkvæmt reglum Evrópska efnahagssvæðisins
 • Verður lögheimili breytt og hefur það áhrif á réttindi hér á landi
 • Þarf að sýna fram á tryggingar vegna vegabréfsáritunar

Ferðasjúkrakostnaðartrygging

Tryggingin greiðir sjúkrakostnað vegna sjúkdóms eða slyss auk þess sem greiddur er kostnaður sem fellur til vegna fráfalls á ferðalagi erlendis. Tryggingin veitir þér aðgang að SOS-neyðarþjónustu vegna alvarlegra veikinda og slysa á ferðalagi.

Ef sá sem tryggður er veikist eða slasast á ferðalagi erlendis greiðir tryggingin kostnað vegna:

 • Læknishjálpar til dæmis vegna heimsókna til læknis
 • Sjúkrahúsvistar ef sá sem er tryggður er lagður inn á sjúkrahús
 • Lyfja sem sá sem tryggður er þarf að kaupa til dæmis vegna veikinda

Upp­taln­ingin er ekki tæm­andi. Kynntu þér skilmála ferðatryggingar.

Tryggingin greiðir ekki kostnað vegna:

 • Sjúkdóms eða slyss sem sá sem tryggður er hefur notið læknishjálpar við, áður en trygging tók gildi
 • Slyss sem verður í keppni eða við æfingar fyrir keppni í hvers konar íþróttum
 • Slyss sem verður í fjallaklifri, froskköfun eða fallhlífarstökki

Sumt af því sem hér er undanskilið er þó unnt að innifela í vátryggingunni gegn sérstöku viðbótargjaldi.

Upp­taln­ingin er ekki tæm­andi. Kynntu þér skilmála ferðatryggingar.

 • Iðgjald ferðasjúkra- og ferðarofstryggingar fer eftir fjárhæð sem tryggt er fyrir, lengd ferðarinnar, hvert er ferðast og hvort innifalin í tryggingunni er sérstök áhætta til dæmis vegna keppni í íþróttum

Farangurstrygging

Farangurstrygging bætir tjón sem verður á farangri þess sem er tryggður á ferðalagi erlendis.

Tjón á farangri sem rekja má til

 • Bruna, þjófnaðar, skemmdarverka og flutningsslysa.

Upp­taln­ingin er ekki tæm­andi. Kynntu þér skilmála ferðatryggingar.

 • Peninga, greiðslukort og vegabréf
 • Skemmdir á ferðatöskum
 • Tjón vegna ónógra eða lélegra umbúða

Upp­taln­ingin er ekki tæm­andi. Kynntu þér skilmála ferðatryggingar.

 • Iðgjald farangurstryggingar fer eftir verðmæti farangurs og lengd ferðarinnar

Forfallatrygging

Forfallatrygging greiðir bætur ef sá sem tryggður er kemst ekki í fyrirhugaða ferð. Trygginguna verður að kaupa sama dag og ferðin er keypt.

 • Tjón vegna þess að sá sem tryggður er kemst ekki í ferð vegna dauðsfalls, slyss eða skyndilegs alvarlegs sjúkdóms hans sjálfs eða nánustu fjölskyldu eða ættingja.

Upp­taln­ingin er ekki tæm­andi. Kynntu þér skilmála ferðatryggingar.

 • Tjón sem verða vegna sjúkdóms sem sá sem tryggður er var haldinn áður en tryggingin var keypt.

Upptalningin er ekki tæmandi. Kynntu þér skilmála ferðatryggingar.

 • Iðgjald forfallatryggingar fer eftir því fyrir hve mikið var greitt fyrir þá ferð sem tryggð er

Skilmálar

Tengt efni

SOS Neyðarþjónusta

Þjónusta SOS INTERNATIONAL felst meðal annars í því að veita ráðgjöf, hafa samskipti við sjúkrastofnanir og aðstandendur auk þess að aðstoða við heimflutning ef þess gerist þörf.

Evrópskt sjúkratryggingakort

Þeir sem ferðast til Evrópu ættu ávallt að hafa Evrópska sjúkratryggingakortið með í för sem hægt er að nota ef korthafi veikist eða slasast í öðru EES- ríki.

SJ-WSEXTERNAL-2