Barnatrygging veitir barninu þínu víðtækavernd til framtíðar.

Barnatrygging er góð viðbót við líf- og sjúkdómatrygginguna þína, og auðveldar fjölskyldunni að takast á við breyttar aðstæður.

Nánar um barnatryggingu

Barnatrygging er fyrir börn frá 3ja mánaða aldri til 18 ára. Hún er samsett trygging sem verndar barnið fyrir framtíðartekjutapi sem slys eða alvarlegir sjúkdómar geta valdið auk þess sem hún kemur til móts við foreldra sem verða fyrir tekjumissi og ófyrirséðum kostnaði vegna veikinda barna.

Barnatrygging er fyrir börn á aldrinum þriggja mánaða til átján ára og kostar aðeins 1.079 krónur á mánuði. Viðskiptavinir í Stofni fá 10% afslátt og einnig er veittur er 10% systkinaafsláttur.

Við vekjum athygli á að tryggingin nær hvorki til slysa sem áttu sér stað eða sjúkdóma sem voru greindir fyrir gildistöku hennar og afleiðinga þeirra. Hún undanskilur líka sjúkdóma sem greinast á fyrstu þremur mánuðunum eftir að hún tók gildi.

Rafræn umsókn

Umsóknarferlið er mjög einfalt, hægt er að sækja um barnatryggingu með því að smella á umsóknartakkann hér fyrir neðan og svara einni spurningu um heilsufar barnsins.

Þú getur opnað umsókn hér

Fimm bótaþættir barnatryggingar

 • Bætir framtíðartekjumissi barns ef sjúkdómur eða slys leiðir til varanlegrar læknisfræðilegrar örorku, 15% eða hærri. Bætur eru greiddar inn á lokaðan reikning sem barnið getur ráðstafað við 18 ára aldur. Lágmarksbætur eru 1.080.000 kr. en hámarksbætur 18.000.000 kr.
 • Hjálpar fjölskyldunni að takast á við breyttar aðstæður í kjölfar áfalla sem börn verða fyrir. Ef slys eða sjúkdómur veldur barni varanlegri læknisfræðilegri örorku, 15% eða hærri, greiðast bætur að hámarki 4.000.000 kr.

Greiddar eru bætur ef barnið greinist með einhvern eftirfarandi sjúkdóma:

 • Krabbamein
 • MS (heila- og mænusigg)
 • Sykursýki (díabetes mellitus, tegund 1)
 • Alvarleg brunasár
 • Slímseigjusjúkdóm (cystic fibrosis)
 • Liðagigt
 • Alnæmi (AIDS) vegna stunguóhapps

Bætur sjúkdómaverndar eru 1.300.000 kr.

 • Ef barnið leggst inn á spítala eða þarfnast sólarhringsaðhlynningar á heimili í minnst 60 daga á 120 daga tímabili, greiðast bætur aðhlynningarverndar, 500.000 kr. í einni greiðslu.
 • Bætur greiðast ef barn deyr á gildistíma tryggingar.
 • Dánarbætur eru 750.000 krónur.
 • Allar bætur Barnatryggingar eru skattfrjálsar og greiddar út í einu lagi.

Barnið heldur tryggingunni þó að tryggingartaki falli frá

Ef trygging hefur verið í 2 ár og tryggingartaki barnatryggingar (yngri en 65 ára) fellur frá á gildistíma tryggingarinnar, greiðum við iðgjaldið og barnið er tryggt áfram til 18 ára aldurs.

Skilmálar og önnur skjöl

SJ-WSEXTERNAL-3