Lögboðin ökutækjatrygging

Lögboðin ökutækjatrygging innifelur annars vegar ábyrgðartryggingu og hins vegar slysatryggingu ökumanns og eiganda.

Yfirlit yfir tryggingu

Ábyrgðartrygging ökutækis tryggir þig fyrir því tjóni sem þú veldur öðrum með notkun ökutækisins. Það á bæði við um tjón á mönnum og munum. 

Slysatrygging ökumanns og eiganda bætir tjón vegna slyss ökumanns sem veldur tjóni og einnig slysatjón eiganda ökutækis ef hann slasast sem farþegi í eigin ökutæki.

Lögboðnar ökutækjatryggingar þarf að kaupa fyrir öll skráningarskyld vélknúin ökutæki.

Lögboðin ökutækjatrygging bætir tjón sem tjónvaldur er gerður ábyrgur fyrir samkvæmt umferðalögum.  Þetta eru meðal annars:

 • Tjón vegna slysa ökumanna þeirra ökutækja sem lenda í umferðaróhappi.
 • Tjón á farþegum þeirra ökutækja sem lenda í umferðaróhappi.
 • Tjón vegna slysa gangandi eða hjólandi vegfarenda sem lenda í umferðaróhappi.
 • Tjón á eigum annarra en ökumanns og eiganda þess ökutækis sem veldur tjóninu.

Upptalningin er ekki tæmandi. Kynntu þér skilmála tryggingarinnar

 • Tjón á því ökutæki sem veldur tjóninu
 • Tjón á eigum vátryggðs nema það sé tjón á annarri bifreið.

 Upptalningin er ekki tæmandi. Kynntu þér skilmála tryggingarinnar.

 • Notkun ökutækis hefur áhrif á iðgjaldið, það er til dæmis ekki sama iðgjald fyrir bíl sem er notaður sem einkabíll og leigubíl.
 • Búseta hefur áhrif á iðgjaldið það er til dæmis ekki sama iðgjald í Reykjavík og á Ísafirði.
 • Viðaukar sem eru keyptir til dæmis vegna þess að ökutækið er notað í aksturskeppni eða verið er að leigja það út hluta úr ári.
 • Viðskiptavinir í Stofni fá afslátt af iðgjaldi og tjónlausir og skilvísir viðskiptavinir fá einnig Stofnendurgreiðslu af iðgjaldi lögboðinnar ökutækjatryggingar einkabíla og mótorhjóla.

Aðrar upplýsingar

Við eigendaskipti ökutækja þarf að:

 • Fylla út eigendaskiptabeiðni og senda til Umferðarstofu.
 • Hafa samband við Sjóvá, sem fellir niður trygginguna af gamla bílnum og gefur út tryggingu fyrir nýja bílinn.

Láttu okkur vita þegar þú hefur lagt inn númer ökutækis eða afskráð það og þá er tryggingin felld niður. Það nægir að hringja eða senda okkur póst á sjova@sjova.is*.

Ef númerin eru lögð inn hjá skoðunaraðilum þá getur tekið 1-2 daga áður en skráningin tekur gildi hjá Samgöngustofu. Um leið og skráningin tekur gildi getum við fellt niður trygginguna.

* Athugið að sérreglur geta átt við um ákveðin ökutæki.

Skráningarskyld ökutæki eru:

 • Bifreiðar
 • Bifhjól
 • Torfærutæki
 • Dráttarvélar
 • Eftirvagnar bifreiða og dráttarvéla sem gerðir eru fyrir meira en 750 kg heildarþyngd, þó ekki eftirvagnar bifreiða á beltum eða dráttarvéla sem nær eingöngu eru notaðir utan opinberra vega
 • Hjólhýsi og tjaldvagnar

Þegar farið er með ökutæki erlendis þarf að huga að tryggingum. Lögboðnu ökutækjatryggingarnar gilda á Íslandi og í öðrum aðildarríkjum Evrópska efnahagssvæðisins (EES) auk Sviss.  Hægt er að kaupa viðauka, svokallað Grænt kort, þannig að lögboðnar tryggingar gildi í nokkrum öðrum löndum en á Evrópska efnahagssvæðinu og Sviss. Þó er ekki hægt að kaupa viðauka fyrir öll lönd s.s. Bandaríkin og Kanada.

Græna kortið er staðfesting á því að ábyrgðartrygging sé í gildi í heimalandi ökutækisins.  Eingöngu þarf að greiða fyrir kortið ef farið er út fyrir Evrópska efnahagssvæðið og Sviss. Viðaukann er einungis hægt að kaupa vegna landa sem eru aðilar að samstarfinu um Grænu kortin. Kortið er gefið út í úti­búum okkar.

Nánari upplýsingar um Græna kortið.

Ef ökumaður hefur ekki öðlast ökuréttindi eða er undir áhrifum áfengis eða lyfja þegar hann lendir í tjóni, telst hann hafa valdið því af ásetningi eða stórfelldu gáleysi eins og það er kallað í lögum um vátryggingar.

Undir þessum kringumstæðum greiðir Sjóvá bætur úr lögboðinni ábyrgðartryggingu. Við getum þó endurkrafið ökumanninn um þær bætur sem greiddar eru úr tryggingunni vegna tjónsins. Málinu er þá vísað til endurkröfunefndar sem starfar á vegum viðskiptaráðuneytisins.

Ef um kaskótjón er að ræða getur bótaskylda fallið niður og þar með ber ökumaður sjálfur ábyrgð á tjóninu.

Aðrar ökutækjatryggingar

Bílrúðutrygging

Bílrúðutryggingin er ein af tryggingunum sem hægt er að velja með lögboðinni ökutækjatryggingu. Þar sem framrúðutjón eru mjög algeng mælum við alltaf með því að hún sé tekin með lögboðnu ökutækjatryggingunni.

Kaskótrygging

Það skiptir miklu máli hvar þú Kaskó­tryggir bíl­inn þinn. Hjá Sjóvá er bíll­inn þinn tryggður fyrir alls kyns tjónum sem eru ekki bætt ann­ars staðar.

Tryggingar í akstursíþróttum

Ef þú ætlar að keppa á ökutækinu þarf að kaupa keppnisviðauka til viðbótar við lögboðnar ökutækjatryggingar.

SJ-WSEXTERNAL-2