Bætur úr sjúkdómatryggingum undanþegnar skatti

Frumvarp til laga um breytingar á lögum um tekjuskatt var samþykkt á Alþingi í gær.  Með breytingunni er lögfest á skýran máta að sjúkdómatryggingar eru undanþegar tekjuskatti.

Lögin öðlast þegar gildi og hafi skattlagning átt sér stað vegna útgreiðslu sjúkdómatryggingar sem keyptar hafa verið  við gildistöku laga þessara er ríkisskattstjóra heimil endurupptaka skattálagningar, sbr. 3. mgr. 101 gr. laganna. Beiðni um endurálagningu verður að gera innan árs frá gildistöku laganna.