Kuldakast í kortunum: fimm öryggisatriði
Miklum kulda er spáð um páskana og þá er mikilvægt að huga að húsnæði sem ekki er í mikilli notkun.  Rekstur er víða með óvanalegum hætti um þessar mundir og því viljum við fara yfir nokkra hluti sem gott er að hafa í huga þegar húsnæði er í lítilli notkun. Nauðsynlegt er fyrir alla húseigendur að fara reglulega yfir þessi atriði.
Er innbúið þitt tryggt fyrir tjóni af völdum náttúruhamfara?
Tjón sem verður á innbúi af völdum jarðskjálfta fæst bætt hjá Náttúruhamfaratryggingum Íslands en til að tjónið sé bótaskylt verður innbúið að vera brunatryggt. Allir þeir sem eru með Fjölskylduvernd 1, 2 og 3 eru með innbú sitt tryggt hjá okkur. Við biðjum aðra endilega um að hafa samband við ráðgjafa okkar til að fara yfir þessi mál.
Hvers vegna greiða fyrirtæki út arð?
Um arðgreiðslur gilda skýr lög. Eftirlitsskyld fjármálafyrirtæki, eins og t.d. tryggingafélög, mega aðeins greiða út arð samkvæmt samþykktum ársreikningi síðasta reikningsárs og ef það dregur ekki úr rekstrarhæfi félagsins. Þá má arðgreiðsla heldur ekki hafa áhrif á getu félagsins til að mæta áföllum í rekstri. Gögnum sem staðfesta að þessi skilyrði séu uppfellt er reglulega skilað inn til Fjármálaeftirlitsins.
Hvað eru endurtryggingar?
Vátryggingar eru í eðli sínu áhættusamur rekstur, enda er hlutverk tryggingafélaga að bæta tjón viðskiptavina og erfitt að sjá fyrir hvenær tjón verður og þá hversu stór. Tryggingafélög reyna því eftir fremsta megni að draga úr sveiflum og áhættu í rekstri. Það er m.a. gert með því að kaupa svokallaðar endurtryggingar af stærri erlendum tryggingafélögum sem sérhæfa sig í að „tryggja tryggingafélög“.
Hvað er samsett hlutfall tryggingafélaga?
Samsett hlutfall er leið til að sýna í fljótu bragði hvernig rekstur vátryggingahluta tryggingafélags gengur. Í mjög einföldu máli er þetta hlutfall iðgjalda annars vegar og útgjalda vegna vátrygginga hins vegar. Markmiðið er að á hverju ári standi iðgjöld undir tjónagreiðslum og öðrum kostnaði félagsins.
Sjóvá: Breyting á framkvæmdastjórn og skipuriti

Ólafur Njáll Sigurðsson, sem gegnt hefur stöðu framkvæmdastjóra fjármála og þróunar frá árinu 2009, hefur óskað eftir því að láta af störfum hjá félaginu. Ólafur hóf störf hjá Sjóvá á krefjandi tímum og hefur verið þátttakandi bæði í uppbyggingu og sókn félagsins á vátryggingamarkaði undanfarin ár þar sem rekstur félagsins hefur bæði vaxið og eflst. Ásamt starfi framkvæmdastjóra fjármála og þróunar hefur Ólafur gegnt stöðu framkvæmdastjóra Sjóvá-Almennra líftrygginga frá árinu 2010. Er honum þakkað fyrir gott og ábyrgðarmikið starf hjá félaginu og um leið óskað velfarnaðar á þessum tímamótum. 

Sigríður Vala Halldórsdóttir hefur verið ráðin framkvæmdastjóri fjármála og upplýsingatækni hjá Sjóvá og tekur sæti í framkvæmdastjórn. Sigríður Vala hefur starfað hjá Sjóvá síðastliðin 5 ár þar sem hún hefur gegnt stöðu forstöðumanns hagdeildar ásamt því að sitja í fjárfestinganefnd félagsins. Sigríður Vala starfaði á árunum 2008-2015 í fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka og hjá Creditinfo árin 2015-2016 sem forstöðumaður viðskiptastýringar. Sigríður Vala situr í stjórn HS Veitna hf. og SÝN hf. Sigríður Vala er með M.Sc. próf í iðnaðarverkfræði frá University of Minnesota og B.Sc. próf í iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands. Þá hefur Sigríður Vala lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Skipuriti félagsins verður breytt samhliða breytingum á framkvæmdastjórn og tekur nýtt skipurit gildi frá og með deginum í dag sbr. meðfylgjandi viðhengi. Hermann Björnsson forstjóri Sjóvá-Almennra trygginga mun ásamt því starfi tímabundið gegna starfi framkvæmdastjóra Sjóvá-Almennra líftrygginga.

Viðhengi


Sjóvá: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í viku 14 keypti Sjóvá 429.121 eigin hluti að kaupverði 12.594.701 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð (kr.)
06.04.202110:55:53367.12129,3510.775.001
06.04.202114:01:0662.00029,351.819.700
                Samtals429.12112.594.701

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 31. mars 2021.

Sjóvá átti 8.316.234 eigin hluti fyrir viðskiptin og eiga að þeim loknum 8.745.355 eigin hluti eða sem nemur 0,65% af útgefnum hlutum í félaginu.

Sjóvá hefur keypt samtals 429.121 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,03% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 12.594.701 kr. Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 17.006.802 hlutum þannig að eigin hlutir nemi að hámarki 1,90% af útgefnum hlutum í félaginu. Heildarkaupverð má þó ekki vera hærra en 500.000.000 kr. Endurkaupaáætlunin er í gildi til og með 10. mars 2022, nema skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, sem ber heitið „Viðskipti með eigin bréf í endurkaupaáætlunum og verðjöfnun fjármálagerninga.“

Nánari upplýsingar veitir:

Sigríður Vala Hall­dórs­dóttir í síma 844-2136 eða á net­fangið fjarfestar@sjova.is


Sjóvá: Skýrsla um gjaldþol og fjárhagslega stöðu 2020 (SFCR)

Sjóvá-Almennar tryggingar hf. hefur gefið út skýrslu um gjaldþol og fjárhagslega stöðu fyrir árið 2020. Skýrslan er gefin út í samræmi við kröfur laga um vátryggingastarfsemi nr. 100/2016.

Skýrslunni er m.a. ætlað að veita almenningi og markaðsaðilum upplýsingar um fjárhagslegan styrk, áhættu, eignir og skuldir félagsins og talnaupplýsingar.

Skýrsluna sjálfa ásamt talnaefni má finna á eftirfarandi síðu:

https://www.sjova.is/um-okkur/fjarfestar/fjarhagsupplysingar/2020/Sjóvá: Tilkynning um framkvæmd endurkaupaáætlunar

Aðalfundur Sjóvá-Almennra trygginga hf., sem haldinn var 12. mars 2021, veitti stjórn félagsins heimild til að kaupa allt að 133.410.638 eigin hluti í félaginu, en það jafngildir 10% af útgefnu hlutafé félagsins þegar tekið hefur verið tillit til hlutafjárlækkunar sem samþykkt var á sama aðalfundi. Heimildina skal einungis nýta í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun eða til þess að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup á eigin bréfum. Heimildin gildir í 18 mánuði og takmarkast við að eignarhald félagsins og dótturfélaga þess fari ekki umfram 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma.

Stjórn Sjóvá-Almennra trygginga hf. hefur á grundvelli framangreindrar heimildar tekið ákvörðun um kaup á eigin hlutum samkvæmt endurkaupaáætlun í þeim tilgangi að lækka útgefið hlutafé félagsins. Félagið á í dag 8.316.234 eigin hluti og munu endurkaupin að hámarki nema 17.006.802 hlutum þannig að eigin hlutir nemi að hámarki 1,90% af útgefnu hlutafé félagsins. Þó þannig að heildarkaupverð verði ekki hærra en 500 milljónir króna. Gert er ráð fyrir að endurkaupum samkvæmt áætluninni ljúki í síðasta lagi 10. mars 2022 eða fyrr ef skilyrði um hámarkskaup eru uppfyllt fyrir þá dagsetningu.

Kaup samkvæmt endurkaupaáætluninni verða framkvæmd í áföngum, þó þannig að kaup hvers dags munu að hámarki nema 646.506 hlutum eða sem nemur 25% af meðaltali daglegra viðskipta með hlutabréf félagsins á aðalmarkaðin Nasdaq Iceland hf. í febrúar 2021. Endurgjald fyrir keypta hluti skal ekki vera hærra en sem nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er hærra.

Markaðsviðskipti Landsbankans hf. mun hafa umsjón með framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar og taka allar viðskiptaákvarðanir er varða kaup á hlutum og tímasetningu kaupanna óháð félaginu.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005.

Viðskipti félagsins með eigin hluti á grundvelli endurkaupaáætlunarinnar verða tilkynnt eigi síðar en við lok sjöunda viðskiptadags eftir að viðskiptin fara fram.

Sjóvá-Almennar tryggingar hf. eiga 8.316.234 hluti, eða sem nemur 0,62% af útgefnu hlutafé áður en endurkaup samkvæmt endurkaupaáætluninni hefjast.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Vala Halldórsdóttir í síma 844-2136 eða á netfangið fjarfestar@sjova.is


Sjóvá: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun - Kaupum samkvæmt endurkaupaáætlun lokið

Í viku 13 keypti Sjóvá hf. enga eigin hluti.

Er hér um að ræða reglubundna tilkynningu um kaup á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 10. mars 2021.

Sjóvá á 8.316.234 eigin hluti eða sem nemur 0,62% af útgefnum hlutum í félaginu.

Kaupum samkvæmt endurkaupaáætlun er nú lokið. Sjóvá hefur keypt samtals 6.465.060 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,48% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 191.592.053 kr. Samkvæmt áætluninni máttu endurkaup nema að hámarki 15.923.567 hlutum eða sem nemur 1,2% af útgefnum hlutum í félaginu þó ekki meira en 500.000.000 kr. Sjóvá á samtals 0,62% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.335.957.552.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, sem ber heitið „Viðskipti með eigin bréf í endurkaupaáætlunum og verðjöfnun fjármálagerninga.“

Nánari upplýsingar veitir:

Sigríður Vala Hall­dórs­dóttir í síma 844-2136 eða á net­fangið fjarfestar@sjova.is


Opið hús hjá Sjóvá Egilsstöðum
Föstudaginn 8. júní kl. 10:00 - 14:00 verður opið hús í útibúi okkar á Egilsstöðum. Viðskiptavinir eru boðnir sérstaklega velkomnir þá að þiggja veitingar og glaðning. Við minnum á að það er líka alltaf heitt á könnunni hjá okkur á opnunartíma útibúsins, frá kl. 9:00 - 16:00 alla virka daga.
Hjólað í hóp
Fimmtudaginn 31. maí kl. 18:00-20:00 verður haldið hjólreiðanámskeið fyrir þá sem vilja læra að hjóla í hóp. Á námskeiðinu verður meðal annars farið yfir hvernig bendingar og ýmis önnur samskipti eru notuð þegar margir hjóla saman. Námskeiðið getur til dæmis nýst þeim vel sem ætla að taka þátt í hjólreiðakeppni í sumar.
Horft fram á veginn
Miðvikudaginn 23. maí 2018 klukkan 8:30-9:45 höldum við morgunfund um öryggi og forvarnir hjá bílaleigum. Á fundinum verður farið yfir hvað bílaleigur eru að gera í öryggismálum og hverju þarf að huga betur að í forvarnastarfinu.
Tryggingar og öryggi hjólreiðafólks
Hjólreiðar verða sífellt vinsælli hér á landi, eins og við sjáum bæði úti í umferðinni og eins á þeim mikla fjölda sem tekur þátt í hjólreiðakeppnum um allt land. Það er því mikilvægt að þeir sem stunda hjólreiðar kynni sér vel hvernig þeir geta tryggt sig og eins hvað þeir geta gert til að tryggja öryggi sitt og annarra í keppnum.
Morgunfundur um tryggingar og öryggi hjólreiðafólks
Fimmtudaginn 3. maí kl. 8:30-9:40 heldur Sjóvá morgunfund um tryggingar og öryggi hjólreiðafólks. Á fundinum verður farið yfir hvernig hjólreiðafólk tryggir sig og búnað sinn og að hverju þarf að huga þegar tekið er þátt í hjólreiðakeppnum. Fundurinn fer fram í húsnæði Sjóvár, Kringlunni 5 og eru allir velkomnir.
pd0sdwk000067