Sjóvá: Breytingar á viðskiptavakt

Sjóvá-Almennar tryggingar hf. („Sjóvá“) hefur gengið til samninga við Arion banka hf. um viðskiptavakt á hlutabréfum útgefnum af Sjóvá í Kauphöll Íslands NASDAQ OMX Iceland. Samningi við Íslandsbanka hf. um viðskiptavakt hefur verið sagt upp.

Fjárhæð kaup- og sölutilboða, skal vera að lágmarki 1.000.000 bréf af nafnvirði á gengi sem Arion banki ákveður, þó ekki með meira en 3% fráviki frá síðasta viðskiptaverði. Hámarksmunur kaup- og sölutilboða er 1,5%. Eigi Arion banki viðskipti með bréf félagsins fyrir 80 m.kr. ISK að markaðsvirði eða meira í sjálfvirkri pörun (e. „automatch“) innan dags, sem fer um veltubók Arion banka (markaðsvakt bankans), falla niður skyldur um hámarksmun kaup- og sölutilboða innan þess dags. Ef verðbreyting innan viðskiptadags er umfram 10,0% er Arion banka heimilt að auka hámarksverðbil í 4,0%.

Samningurinn er ótímabundinn kemur til framkvæmda frá og með 17. desember 2019. Samningurinn er uppsegjanlegur af beggja hálfu með 14 daga fyrirvara.

Eftir að þessar breytingar koma til framkvæmda eru eftirfarandi tveir viðskiptavakar með bréf Sjóvá í Kauphöll Íslands; Arion banki hf. og Landsbankinn hf.

SJ-WSEXTERNAL-2