Natural disasters and insurance
Due to the recent spate of earthquakes in Reykjanes and the capital area, and the possibility of a volcanic eruption near Keilir, we would like to provide the following information.
Klęski żywiołowe i ubezpieczenia
W związku z falą trzęsień ziemi w okolicach Reykjanes i stolicy oraz możliwością wybuchu wulkanu w pobliżu Keilir przekazujemy następujące informacje.