As 2022 comes to a close
We wish you a happy New Year. Here you can find information about our opening hours during the holidays.
Natural disasters and insurance
Due to the recent spate of earthquakes in Reykjanes and the capital area, and the possibility of a volcanic eruption near Keilir, we would like to provide the following information.
Klęski żywiołowe i ubezpieczenia
W związku z falą trzęsień ziemi w okolicach Reykjanes i stolicy oraz możliwością wybuchu wulkanu w pobliżu Keilir przekazujemy następujące informacje.