Fjölskylduvernd 1 er fyrir þá sem vilja lágmarkstryggingu

Fjölskylduvernd 1 er heimilistrygging sem getur hentað þeim sem vilja einfalda og ódýra tryggingu. Tryggingin er fyrir þá sem vilja góða innbústryggingu og ábyrgðartryggingu en þurfa ekki víðtækustu vátryggingavernd, slysatryggingu í frítíma eða ferðatryggingar.

Yfirlit yfir þessa tryggingu

Á heimilum okkar eru liggja oft meiri verðmæti en okkur grunar og flestir þurfa einhverja tryggingu ef þeir verða fyrir því að innbú brennur eða brotist er inn. Fjölskylduvernd 1 er samsett úr tveimur tryggingum, Innbústryggingu og Ábyrgðartryggingu, en auk þess er hægt að bæta við hana Innbúskaskó og Slysatryggingu í frítíma.

Vátryggðir eru vátryggingartaki, maki og ógift börn þeirra. Þeir sem falla undir trygginguna verða að hafa sameiginlegt lögheimili á Íslandi, búa á sama stað og hafa sameiginlegt heimilishald.

Fjölskylduvernd 1 getur hentað þeim sem eru komnir um og yfir sjötugt og fyrir þá sem vilja innbústryggingu og ábyrgðartryggingu en vilja ekki víðtækustu vátryggingavernd svo sem slysatryggingu í frítíma eða ferðatryggingar.

Innifalið í Fjölskylduvernd 1

 

Innbústrygging

Greiðir bætur vega tjóns á innbúi. Til einföldunar má segja að til innbús teljist þeir hlutir heimilsins sem þú flytur með þér þegar þú skiptir um íbúðarhúsnæði eins húsgögn og fatnaður en ekki það sem skilið er eftir eins og gólfefni og innréttingar.

 • Tjón á innbúi ef það skemmist vegna bruna til dæmis ef húsgögn skemmast í bruna á húseign
 • Tjón á innbúi sem stolið er við innbrot til dæmis ef skartgripum, tölvum eða sjónvörpum er stolið
 • Tjón ef læstu hjóli er stolið
 • Tjón á innbúi ef það skemmist af völdum vatns sem streymir úr leiðslum hússins til dæmis ef sófasett skemmist vegna leka frá lögnum
 • Tjón á innbúi af völdum óveðurs til dæmis ef þakplötur fjúka af húsinu og húsgögn skemmast vegna úrkomu sem kemur inn í húsið vegna þess

Upptalningin er ekki tæmandi. Kynntu þér skilmála Fjölskylduverndar 1

 

 • Tjón vegna bruna á því sem tilheyrir sjálfri fasteigninni það er til dæmis tjón á gólfefnum, innréttingum og hurðum
 • Tjón á innbúi sem tekið er úr íbúð sem skilin hefur verið eftir ólæst og mannlaus
 • Tjón á hlutum sem stolið er á skemmtistöðum til dæmis síma sem skilinn er eftir á borði meðan farið er á barinn.
 • Tjón á hlutum sem stolið er úr ólæstum bílum til dæmis fartölva tekin
 • Tjón á innbúi af völdum utanaðkomandi vatns til dæmis ef vatn kemur inn um sprungur á veggjum eða lekur inn með glugga

Upptalningin er ekki tæmandi. Kynntu þér skilmála Fjölskylduverndar 1

Ábyrgðartrygging

Ábyrgðartrygging greiðir tjón sem þeir sem falla undir trygginguna eru gerðir ábyrgir fyrir samkvæmt skaðabótalögum.

Þú getur bætt við Fjölskylduvernd 1

Ef þú vilt gera Fjölskylduvernd 1 víðtækari þá er í boði að bæta við hana Slysatryggingu í frítíma og Innbúskaskótryggingu*. Ef þú vilt bæði frítímaslysatryggingu og innbúskaskó mælum við með Fjölskylduvernd 2.

*Greiða þarf aukalega fyrir þessar viðbætur.

Frítímaslysatrygging

Bætir tjón vegna slys í frístundum, við heimilisstörf, nám og almenna íþróttaiðkun.

 • Dánarbætur vegna slyss í frítíma
 • Örorkubætur vegna slyss í frítíma
 • Dagpeninga vegna slyss í frítíma
 • Tannbrot vegna slyss í frítíma
 • Tjón vegna slyss sem verður við æfingar og keppni í íþróttum nema fyrir börn sem eru yngri en 16 ára
 • Tjón vegna sjúkdóma
 • Tjón sem verður við fjallaklifur eða köfun
 • Slys sem verða á beinni leið til og frá vinnu (eru bætt úr slysatryggingu launþega)

Innbúskaskótrygging

Veitir víðtækari vernd á hluti sem tilheyrir innbúi en innbústryggingin gerir. Tryggingin nær til þeirra hluta sem falla undir innbústrygginguna hvort sem það eru símar, tölvu eða húsgögn svo dæmi séu tekin.

 • Algengustu tjón sem við bætum úr innbúskaskó eru tjón á farsímum og tölvum til dæmis þegar þessir hlutir brotna.
 • Tjón sem verður þegar símar eru settir í þvottavél
 • Tjón þegar símar skemmast vegna raka

Hvað hefur áhrif á iðgjaldið?

Iðgjald Fjölskylduverndar fer eftir því hve háa tryggingu þú kaupir á innbúið og hvort þú velur að bæta við Innbúskaskó eða Slysatryggingu í frítíma. Þú færð allar upplýsingar um iðgjaldið og upphæð eigin áhættu hjá ráðgjöfum okkar.

Viðskiptavinir í Stofni fá afslátt af iðgjaldi og tjónlausir og skilvísir viðskiptavinir fá einnig Stofnendurgreiðslu af iðgjaldi.

Skilmálar

Aðrar tryggingar

Fjölskylduvernd gildir fyrir innbúið þitt, en ef þú þarft að tryggja húsnæðið þarftu að skoða lögboðna brunatryggingu húseigna og fasteignatryggingu.

Brunatrygging

Brunatrygging er skyldutrygging sem bætir tjón á húseign vegna eldsvoða, eldingar, sprengingar, sótfalls úr kynditækjum eða eldstæðum, af völdum loftfars og tjón vegna slökkvi- og björgunarðgerða.

Fasteignatrygging

Með fasteignatryggingu höfum við sett saman nokkrar tryggingar fyrir húsaeigendur sem verndar þá fyrir öllum algengustu tjónum sem verða á íbúðarhúsnæði.

Innbúsverðmæti

Algengt er að við gerum okkur ekki grein fyrir verðmæti innbús okkar fyrr en við förum yfir það herbergi fyrir herbergi. Það er mikilvægt að við áætlum verðmætið rétt svo fullar bætur fáist við tjón.

Mínar síður

Á Mínum síðum getur þú nálgast upplýsingar um viðskipti þín við okkur þegar þér hentar.

Hvernig kemst ég í Stofn?

Okkur finnst að þeir sem sameina sínar tryggingar hjá Sjóvá eigi að njóta meiri þjónustu og betri kjara. Þess vegna bjóðum við þeim vildarþjónustuna Stofn.

SJ-WSEXTERNAL-2