Sjóvá: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í viku 26 keypti Sjóvá 695.896 eigin hluti að kaupverði 23.031.688 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð (kr.)
30.06.202112:50:05646.50633,1021.399.349
01.07.202113:58:5349.39033,051.632.340
Samtals 695.89623.031.688

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 31. mars 2021.

Sjóvá átti 19.289.438 eigin hluti fyrir viðskiptin og eiga að þeim loknum 19.985.334 eigin hluti eða sem nemur 1,50% af útgefnum hlutum í félaginu.

Sjóvá hefur keypt samtals 13.520.274 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 1,01% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 442.634.046 kr. Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 17.006.802 hlutum þannig að eigin hlutir nemi að hámarki 1,76% af útgefnum hlutum í félaginu. Heildarkaupverð má þó ekki vera hærra en 500.000.000 kr. Endurkaupaáætlunin er í gildi til og með 10. mars 2022, nema skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, sem ber heitið „Viðskipti með eigin bréf í endurkaupaáætlunum og verðjöfnun fjármálagerninga.“

Nánari upplýsingar veitir:

Sigríður Vala Halldórsdóttir í síma 844-2136 eða á netfangið fjarfestar@sjova.is


pd0sdwk00005L