Sjóvá: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í viku 22 keypti Sjóvá 1.293.012 eigin hluti að kaupverði 42.507.770 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð (kr.)
02.06.202113:59:53646.50632,9521.302.373
04.06.202110:46:32646.50632,8021.205.397
Samtals1.293.01242.507.770

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 31. mars 2021.

Sjóvá átti 15.385.842 eigin hluti fyrir viðskiptin og eiga að þeim loknum 16.678.854 eigin hluti eða sem nemur 1,25% af útgefnum hlutum í félaginu.

Sjóvá hefur keypt samtals 10.213.794 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,77% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 334.011.212 kr. Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 17.006.802 hlutum þannig að eigin hlutir nemi að hámarki 1,76% af útgefnum hlutum í félaginu. Heildarkaupverð má þó ekki vera hærra en 500.000.000 kr. Endurkaupaáætlunin er í gildi til og með 10. mars 2022, nema skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, sem ber heitið „Viðskipti með eigin bréf í endurkaupaáætlunum og verðjöfnun fjármálagerninga.“

Nánari upplýsingar veitir:

Sigríður Vala Halldórsdóttir í síma 844-2136 eða á netfangið fjarfestar@sjova.is


pd0sdwk0000HZ