Sjóvá: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í viku 17 keypti Sjóvá 1.419.643 eigin hluti að kaupverði 47.067.497 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð (kr.)
27.04.202111:31:36126.63133,204.204.149
28.04.202110:03:22646.50633,3021.528.650
30.04.202111:27:44646.50633,0021.334.698
Samtals 1.419.64347.067.497

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 31. mars 2021.

Sjóvá átti 12.313.143 eigin hluti fyrir viðskiptin og eiga að þeim loknum 13.732.786 eigin hluti eða sem nemur 1,03% af útgefnum hlutum í félaginu.

Sjóvá hefur keypt samtals 5.416.552 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,41% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 176.717.970 kr. Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 17.006.802 hlutum þannig að eigin hlutir nemi að hámarki 1,90% af útgefnum hlutum í félaginu. Heildarkaupverð má þó ekki vera hærra en 500.000.000 kr. Endurkaupaáætlunin er í gildi til og með 10. mars 2022, nema skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, sem ber heitið „Viðskipti með eigin bréf í endurkaupaáætlunum og verðjöfnun fjármálagerninga.“

Nánari upplýsingar veitir:

Sigríður Vala Halldórsdóttir í síma 844-2136 eða á netfangið fjarfestar@sjova.ispd0sdwk000067