Correction: Sjóvá - Tilkynning um framkvæmd endurkaupaáætlunar - Frétt birt 2019-10-31 16:47:41 CET

Í fyrri tilkynningu var villa um hvert heildarkaupverð endurkaupáætlunar verði. Það hefur nú verið leiðrétt sbr. 4. mgr. hér að neðan þ.s. fram kemur að heildarkaupverð verður ekki hærra en 250 milljónir króna.


Aðalfundur Sjóvá-Almennra trygginga hf., sem haldinn var 15. mars 2019, veitti stjórn félagsins heimild til að kaupa allt að 138.919.676 eigin hluti í félaginu, en það jafngildir 10% af útgefnu hlutafé félagsins þegar tekið hefur verið tillit til hlutafjárlækkunar sem samþykkt var á sama aðalfundi. Heimildina skal einungis nýta í þeim tilgangi að setja upp formlega endurkaupaáætlun eða til þess að gera hluthöfum almennt tilboð um kaup á eigin bréfum. Heimildin gildir í 18 mánuði og takmarkast við að eignarhald félagsins og dótturfélaga þess fari ekki umfram 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma.

Sjóvá-Almennar tryggingar hf. tilkynntu um framkvæmd endurkaupaáætlunar þann 27. maí 2019 og keypti félagið samkvæmt áætluninni samtals 13.333.333 eigin hluti að kaupverði 245.864.177 krónur, eða sem nemur 0,96% af útgefnu hlutafé í Sjóvá Almennum tryggingum hf. Kaupum samkvæmt endurkaupaáætluninni lauk þann 15. ágúst 2019.

Sjóvá-Almennar tryggingar hf. tilkynntu um framkvæmd endurkaupaáætlunar þann 2. september 2019 og keypti félagið samkvæmt áætluninni samtals 15.060.241 eigin hluti að kaupverði 236.119.402 krónur, eða sem nemur 1,08% af útgefnu hlutafé í Sjóvá Almennum tryggingum hf. Kaupum samkvæmt endurkaupaáætluninni lauk þann 29. október 2019.

Stjórn Sjóvá-Almennra trygginga hf. hefur á grundvelli framangreindrar heimildar og að teknu tilliti til kaupa á eigin hlutum samkvæmt endurkaupaáætluninni sem lauk þann 29. október 2019 tekið ákvörðun um frekari kaup á eigin hlutum samkvæmt endurkaupaáætlun í þeim tilgangi að lækka útgefið hlutafé félagsins. Endurkaupin munu að hámarki nema 15.822.785 hlutum eða 1,14% af útgefnum hlutum í félaginu, en þó þannig að heildarkaupverð verði ekki hærra en 250 milljónir króna. Gert er ráð fyrir að endurkaupum samkvæmt áætluninni ljúki í síðasta lagi 31. desember.2019.

Kaup samkvæmt endurkaupaáætluninni verða framkvæmd í áföngum, þó þannig að kaup hvers dags munu að hámarki nema 1.413.740 hluti eða sem  nemur 25% af meðaltali daglegra viðskipta með hlutabréf félagsins á aðalmarkaði Kauphallar Íslands hf. í september 2019. Endurgjald fyrir keypta hluti skal ekki vera hærra en sem nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er hærra.

Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hf. mun hafa umsjón með framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar og taka allar viðskiptaákvarðanir er varða kaup á hlutum og tímasetningu kaupanna óháð félaginu.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005.

Viðskipti félagsins með eigin hluti á grundvelli endurkaupaáætlunarinnar verða tilkynnt eigi síðar en við lok sjöunda viðskiptadags eftir að viðskiptin fara fram.

Sjóvá-Almennar tryggingar hf. eiga 28.393.574 hluti, eða sem nemur 2,04% af útgefnu hlutafé áður en endurkaup samkvæmt endurkaupaáætluninni hefjast.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Vala Halldórsdóttir í síma 844-2136 eða á netfangið fjarfestar@sjova.is

SJ-WSEXTERNAL-2