Reglubundin tilkynning Sjóvá um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun


Í viku 40 keyptu Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 2.419.946 eigin hluti að kaupverði 36.916.246 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð (kr.)
30.9.201914:52789.98215,3512.126.224
1.10.201914:5950.00015,25762.500
2.10.201909:39789.98215,0011.849.730
3.10.201914:12241.39515,453.729.553
3.10.201914:18548.58715,408.448.240
Samtals2.419.94636.916.246

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 2. september 2019.

Sjóvá átti 18.904.339 eigin hluti fyrir viðskiptin og eiga að þeim loknum 21.324.285 eigin hluti eða sem nemur 1,54% af útgefnum hlutum í félaginu.

Sjóvá hefur keypt samtals 7.990.952 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,58% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 127.891.903 kr. Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 15.060.241 hlutum eða sem nemur 1,08% af útgefnum hlutum í félaginu. Heildarkaupverð má þó ekki vera hærra en 250.000.000 kr. Endurkaupaáætlunin er í gildi fram að aðalfundi félagsins 2020, en þó aldrei lengur en til 6. mars 2020, nema skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, sem ber heitið „Viðskipti með eigin bréf í endurkaupaáætlunum og verðjöfnun fjármálagerninga.“

Nánari upplýsingar veitir:

Sigríður Vala Halldórsdóttir, fjárfestatengill, s. 440-2000 eða fjarfestar@sjova.is

SJ-WSEXTERNAL-3