Reglubundin tilkynning Sjóvá um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun


Í viku 38 keyptu Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 1.328.114 eigin hluti að kaupverði 21.866.756 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð (kr.)
16.9.201909:56:26500.00016,68.300.000
16.9.201913:31:54289.98216,454.770.204
17.9.201910:02:5419.06616,35311.729
18.9.201910:32:02500.00016,358.175.000
18.9.201910:42:3619.06616,25309.823
Samtals1.328.11421.866.756

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 2. september 2019.

Sjóvá átti 14.416.297 eigin hluti fyrir viðskiptin og eiga að þeim loknum 15.744.411 eigin hluti eða sem nemur 1,13% af útgefnum hlutum í félaginu.

Sjóvá hefur keypt samtals 2.411.078 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,17% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 40.021.818 kr. Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 15.060.241 hlutum eða sem nemur 1,08% af útgefnum hlutum í félaginu. Heildarkaupverð má þó ekki vera hærra en 250.000.000 kr. Endurkaupaáætlunin er í gildi fram að aðalfundi félagsins 2020, en þó aldrei lengur en til 6. mars 2020, nema skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, sem ber heitið „Viðskipti með eigin bréf í endurkaupaáætlunum og verðjöfnun fjármálagerninga.“

Nánari upplýsingar veitir:

Sigríður Vala Halldórsdóttir, fjárfestatengill, s. 440-2000 eða fjarfestar@sjova.is

SJ-WSEXTERNAL-3