Reglubundin tilkynning Sjóvá um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun


Í viku 25 keyptu Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 1.862.566 eigin hluti að kaupverði 34.421.889 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð (kr.)
18.6.201914:34:04858.06618,4015.788.414
20.6.201914:36:264.50018,5583.475
21.6.201914:44:081.000.00018,5518.550.000
Samtals1.862.56634.421.889

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 27. maí 2019.

Sjóvá átti 3.000.000 eigin hluti fyrir viðskiptin og eiga að þeim loknum 4.862.566 eigin hluti eða sem nemur 0,35% af útgefnum hlutum í félaginu.

Sjóvá hefur keypt samtals 4.862.566 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,35% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 90.471.889 kr. Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 13.333.333 hlutum eða sem nemur 0,96% af útgefnum hlutum í félaginu. Heildarkaupverð má þó ekki vera hærra en 250.000.000 kr. Endurkaupaáætlunin er í gildi fram að aðalfundi félagsins 2020, en þó aldrei lengur en til 6. mars 2020, nema skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, sem ber heitið „Viðskipti með eigin bréf í endurkaupaáætlunum og verðjöfnun fjármálagerninga.“

Nánari upplýsingar veitir:

Sigríður Vala Halldórsdóttir, fjárfestatengill, s. 440-2000 eða fjarfestar@sjova.is

SJ-WSEXTERNAL-3