Kæli- og frystivörutrygging

Kæli- og frystivörutrygging bætir tjón sem verður á vörum sem geymdar eru í frysti- og kæligeymslum vegna bilunar í kælibúnaði.

Yfirlit yfir tryggingu

Kæli- og frystivörutrygging greiðir skemmdir á vörum sem geymdar eru í frysti- og kæligeymslum ef kælimiðill eða kælivökvi streymir út eða ef hiti hækkar vegna bilunar í kælivélum, vegna straumrofs eða vegna annarra skyndilegra og ófyrirsjáanlegra atvika.

Sérstakt áhættumat er forsenda þess að félagið staðfesti trygginguna. Áhættumatið byggir á upplýsingum frá tryggingartakanum. 

  • Tjón af völdum bilunar
  • Tjón af völdum straumrofs
  • Tjón af völdum ófyrirsjáanlegra atvika
  • Skemmdir á vörum í kæli-og frystigámum
  • Skemmdir á vörum sem voru gallaðar þegar þeim var komið fyrir í geymslu
  • Skemmdir á vörum í geymslum sem kældar eru með þurrís eða ísmolum
  • Skemmdir á vörum sem geymdar hafa verið lengur en eðlilegt er miðað við tegund þeirra og eðli
  • Rekstrartjón eða annað óbeint tjón

Áður en trygging er gefin út fer fram áhættumat. Áhættumatið tekur tillit til ýmissa þátta s.s. hvort síriti sé til staðar í geymslum, hvort geymslur séu tengdar öryggiskerfi, hvort til staðar sé varageymsla og hvort birgðastaða sé breytileg á tryggingartímabilinu. Þetta áhættumat hefur áhrif á iðgjald ásamt tryggingarupphæðinni og þeirri eigin áhættu í tjóni sem tryggingartakinn velur.

Aðrar upplýsingar

Mikilvægt er að undirstrika að kæli-og frystivörutryggingin nær ekki til brunatjóna á vörum í kælum og frystum. Eignatrygging lausafjár bætir slík brunatjón.

Allar vörur í kæli- og frystigeymslum á vátryggingarstaðnum þurfa að vera tryggðar, ekki er hægt að tryggja eingöngu hluta þeirra.

Ekki er hægt að tryggja vörur sem geymdar eru í kæli- og frystigámum.

SJ-WSEXTERNAL-2